لن تقدري على احفاء القمر
وقوفك أمامه
لن يضيف لك سوى الظلمة
كوني قمرا آخر
كوني نورا
أضيئي الأشياء فيك و حولك

A propos de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publié.